Forrige Side af Solsort og snefnug
Næste Side af Solsort og snefnug
Side 1 af 12

Solsort og snefnug

   
Fag: Dansk
Uploadet: 28/02/2020
Klassetrin:9. klasse
Antal sider:12
Downloadet: 41 gange
Filinfo: pdf-formatpdf-format (293KB)
fhojvang gav 4.9 stjerner af 5 Log ind for at downloade Solsort og snefnug
Skribentens beskrivelse af Solsort og snefnug
1. Info Titel Hvad hedder novellen? Solsort og snefnug Forfatter Hvem har skrevet historien? Relevant information om forfatteren. Hanne-Vibeke Holst, bagerst i teksten. Serie Er den en del af en novellesamling? År Hvornår er novellen skrevet? år 1999 Litterær periode Den tid, som novellen er skrevet i. Eksempler: Det moderne gennembrud, efterkrigstiden, 80'erne, 90'erne, i dag. Undergenre Hvilken undergenre er novellen skrevet i? Dette kan være afgørende for måden, den er skrevet og opbygget på. Eksempler på undergenrer: Gyser, science fiction, trivialnovelle, krimi, kærlighedsnovelle, psykologisk/thriller, realistisk novelle, surrealistisk novelle, fantastisk novelle, drama, komedie, og mange flere. Genretræk Er der tydelige genretræk? Læs mere om genretræk i noveller. 2. Komposition Note: Man kan opdele komposition i indre og ydre komposition. Læs mere her. Resume Kort genfortælling af handlingen. Novellen handler om hvad der virker til at være en typisk dansk familie der består af fire. En far, en mor, en datter og en søn. Novellen bliver fortalt i jeg-form, og bliver set fra den 16-årige datters synsvinkel. Man hører også kun hvad hun tænker og hvad hun føler. Historien er kronologisk, men med mange flashbacks. Historien benytter sig af in medias res, hvor man læser at datteren er hos psykolog. De snakker om hendes bror, Jakob, som har begået selvmord. Hen ad vejen hører man om hvordan moren og faren prøver at komme igennem sorgen, og de mange flashbacks hjælper med at danne et indtryk af hvad der er sket og hvad der forårsagede "ulykken". En snefuld dag beslutter forældrene at tage til Bilka, og derefter til kirkegården, selvom der blev frarådet i radioen og i tv'et. Forældrene køre fast påvej til kirkegården, og dette efterlader datteren alene hjemme. Hun tænker tilbage på konserten hvor moren ikke gider klappe af Jakob, og Jakob få dage efter hænger sig selv ude i skoven. Hun prøver at ringe til forældrene for at fortælle dem hvad der skete op til selvmordet, men signalet ryger, og hun sætter sig ned for at skrive sit afskedsbrev til sine forældre. Vedsiden af sit eget lægger hun Jakobs afskedsbrev, som familien har prøvet at finde i noget tid. Plot Hvad er plottet i historien? Hvad er det, som hovedpersonen skal? Konflikt Hvad er konflikten? (problemet som bærer handlingen). Hvad forhindrer hovedpersonen i at nå nemt hen til sit mål? Vendepunkter Find vendepunkter. Hvor i handlingen tager historien vigtige drejninger. Handlingsforløb Hvordan forløber handlingen: • Lineært handlingsforløb (kronologisk) • Opbrudt handlingsforløb (tidsspring, flashback osv.) • Cirkulært handlingsforløb • Parallelle handlinger • Se mere om handlingsforløb Handlingslinje Lav eventuelt en handlingslinje. Du kan bruge en handlingslinje til at vise og forklare handlingens forskellige dele og vendepunkter. Fortalt tid Fortalt tid: Hvor lang tid spænder handlingen over? Fx: en dag, en time, en uge. Fortællekneb • In medias res • Varsel • Forudgreb • Plot-twist • Åben slutning • Andre fortællekneb Tre-akter-model / Plot-point-model Tre-akter-modellen (også kaldet Plot-point-modellen) kan bruges til at vise om handlingen er inddelt i 3 akter, og hvor vendepunkterne er. 1. Begyndelse + vendepunkt 2. Handling + vendepunkt 3. Afslutning Tre-akter-modellen kan fx bruges, når berettermodellen ikke bruges. Berettermodel Anslag, præsentation, uddybning, point of no return, konfliktoptrapning, klimaks, udtoning. 3. Personer Fortæller / synsvinkel Fortæller: Hvilken type fortæller er der i teksten? Er det en jeg-fortæller, en 3.personsfortæller, en alvidende fortæller? Synsvinkel: Er der indre eller ydre synsvinkel? Ekstra: Er tekstens sprog eller indhold på nogen måde påvirket af fortælleren? Fx hvis man kan mærke, at fortælleren er et barn. Hovedperson Hvem følger vi i historien? (Der er ofte kun 1 hovedperson i noveller). Bi-personer Andre personer som kan være vigtige for historien, men som ikke er beskrevet så grundigt som hovedpersonen. Relationer Hvilke relationer har hovedpersonen til de andre personer i novellen? (Familie, venner, kæreste, fjende, fremmed osv.) Beskriv de vigtigste relationer: Hvordan har de det med hinanden? Er de uvenner, anspændt, elskende, beskyttende osv. Brug eventuelt relationsmodellen for at skabe overblik. Karakteristik Lav en indre og ydre personkarakteristik af en eller flere vigtige personer i novellen. Personudvikling Hvordan udvikler personen sig igennem handlingen? Gennemgår personen en overgang eller forandring? Gennemgår personen et statusskift? Brug eventuelt disse værktøjer: • Udviklingsdiagram • Udviklingslinje Navne-symbolik Har navnene på personerne en symbolsk betydning? Nogle gange betyder personernes navne noget, og har betydning for, hvordan vi skal opfatte dem i historien. Der findes oversigter over navnes betydninger i bøger og på nettet? 4. Miljø / tid Miljø Find eksempler i teksten hvor miljøet bliver beskrevet af forfatteren. Er der noget særligt at bemærke om den måde, miljøet beskrives på? Sted: Der, hvor handlingen foregår. Fx Danmark, Sverige, gymnasie, lejlighed, på landet, en båd osv. Omgivelser / sociale forhold: Fx underklasse, mellemklasse, overklasse, parcelhus-kvarter, kriminelt-miljø, på gaden, ghetto, krigshærget område osv. Lav en miljøbeskrivelse. Miljø (betydning) Er miljøet vigtigt for personerne, meningen og ideen med historien? Bruges miljøet til at afspejle hovedpersonen? Altså: bliver miljøet beskrevet for, at vi bedre kan forstå personens væremåde og følelser? Har miljøet symbolsk betydning? Eksempel 1: en skov = det ukendte, farlige Eksempel 2: En mennesketom gade = ensomhed osv. Tid Hvilken tid foregår novellen i. Eksempler: Det moderne gennembrud, under 2. Verdenskrig, efterkrigstiden, 1980’erne, vores tid, fremtiden eller andet? Er tiden den samme som den tid, novellen er skrevet i? Er tiden vigtig?: Bruger novellen tiden, den foregår i, til noget? Tegner den et billede af tiden? 5. Virkemidler Sproglig stil Hvordan er den sproglige stil i novellen: • Minimalistisk (showing not telling) • Beskrivende (mange detaljer, mange tillægsord) • Høj stil (svært sprog, intellektuelt, formelt) • Lav stil (let sprog, normalt, hverdagsagtigt) Gammeldags sprog • Sproglige virkemidler Find eksempler i novellen, hvor forfatteren bruger sproglige virkemidler. Sproglige virkemidler er der, hvor forfatteren "leger" med sproget. 1. Hvor er virkemidlerne brugt? (marker steder i novellen). 2. Hvilke virkemidler er der tale om? 3. Hvorfor har forfatteren valgt at bruge disse virkemidler? Se oversigten over "sproglige virkemidler" Eksempler på virkemidler: Metaforer, gentagelser, overdrivelser, bandeord, rim, opremsninger, m.m. Hanne-Vibeke Holst benytter sig meget af metaforer gennem historien. Det første eksempel man støder på er s 76, linje 29-30. Her står der at hendes far har trukket gardinet for ligesom hende, hvilket betyder at han holder sine følelser for sigselv. Den næste metafor er på s 79 linje 10-11, hvor psykologen spørger hende om hun føler skyld. Istedet for at en kniv sidder i ryggen på hende, som denne slags metaforer normalt skrives, så sidder der en økse i ryggen på hende, hvilket er meget værere. "Der er ingen måne og ingen stjerner" starter hun med at skrive i sit afskedsbrev på s 85. Her ser jeg det somom, at stjernerne og månen det er Jakob. Det er det der lyser ens vej op, men da Jakob døde, der forsvandt stjernerne og månen også, og så bliver natten bare en uendelighed af mørke som opsluger en. Forfatteren benytter sig også af mange flashbacks i historien. I dem får man indblik i hvordan forholdet mellem familien og Jakob var, og man får også fortalt om optakten til selvmordet. Tomme pladser Efterlader forfatteren "tomme pladser" i novellen, hvor læseren selv skal forestillie eller gætte sig til indholdet? Symboler Findes der ting eller begreber i novellen, som kan have en symbolsk betydning. Eksempler: En vissen blomst = en kærlighed, som er 'visnet hen'. En mur = en grænse mellem noget... Vejret: Novellen foregår i Januar måned, og det sner meget. Vejret forværes igennem teksten, det kan ses på, at det hen mod slutningen bliver så slemt, at forældrenes bil sidder fast på vejen. Kort tid efter begår pigen selvmord. Det er somom vejret varsler for at noget slemt er ved at ske. Det samme med kulden. Den breder sig udenfor, itakt med at den breder sig inde i hende. Solsort: Igennem historien høre man nogle gange om en solsort som er ude foran huset. Hun tænker over, om solsorten måske kunne være Jakob, og hun fodre den med hans yndlings kage, banankage. Det passer meget godt med at Jakob bliver symboliseret af solsorten, ligesom jeg har forklaret i overskriften. Det bliver så lidt uhyggeligt, da der på side 79, linje 14-17 bliver snakket om en død fugl. Dette kan man se som en slags advarsel, da det er sket noget tid siden. Kors: Da Jakob op på scenen til koncerten, læser man på side 83, linje 20, at han har malet et kæmpe kors som går fra halsen til navlen. Kors betyder somregel død, og det passer godt i sammenhæng med, at han dør efter et par dage. "One": Sangen, One som er skrevet af Metallica, er baseret på en novelle skrevet i 1939, som hedder "Johnny Got His Gun". Novellen handler om en soldat der træder på en landmine, og mister arme, ben, sine øjne, øre, tænder og tunge. Hans hjerne virker dog helt normalt, så han er fanget i sin egen krop. Han prøver at få lægerne til at dræbe ham ved at banke sit hoved mod puden i morsekoden, SoS (Save our Souls). Dvs. det ville være en hjælp hvis de dræbte ham istedet for at holde ham i live. Den første gang man høre et stykke af sangen er faktisk før selve novellen begynder. Sætningerne "Hold my breath as I wish for death, Oh please God help me" bringer en sørgelig stemning over novellen fra start af. Det er også den samme sætning der spiller den morgen Jakob bliver fundet død i skoven. Da man høre hvordan Jakob perspektiverer sit liv med sangen, øverst på side 82, kan man regne ud, selvfølgelig kun hvis man kender sangen, og ved hvad den handler om, at der er fare på fære. Ligesom personen i sangen banker sit hovede ned i puden for at morse SoS, så ser jeg det sådan at Jakob bruger musikken som hans måde at sige SoS til på moren. Plotnøgle Findes der en plotnøgle i novellen? Hvor er den? / hvordan skal den forstås? Tone Hvilken tone (stemning) er der i novellen? Hvorfor har forfatteren valgt denne stemning? Hvad er med til at skabe denne stemning? Eksempler: - Alvorlig, mystisk, humoristisk, romantisk, ironisk, tragisk, spændende, erotisk, mørk, positiv, energisk, barnlig, trist, sørgelig, magisk, realistisk, overdrevet, kunstnerisk, plat osv. 6. Fortolkning Tema Hvilket tema behandler novellen? Fx: Kærlighed, pubertet, sygdom, ensomhed, mobning, venskab. Der kan sagtens være flere temaer. Intertekstualitet Har novellen steder, hvor der bevidst peges på, eller lånes, indhold fra andre kendte tekster, film eller billeder. Budskab Hvad vil novellen lære os? Er der en ide? Jeg ser budskabet som at være, at det er svært at elske hinanden når man er anderledes, endda selvom man er i familie med hinanden. Fks. kan moren ikke forstå Jakobs livsstil og hans holdninger. Man skal snakke om sine følelser, og andre mennesker skal selvfølgelig også være modtaglige for de følelser som andre lukker ud. Man kan ikke bare sidde og vente på at smerten og sorgen går over, man skal gøre noget ved den, og leve videre. Politik og samfund Har novellen en holdning til det samfund den beskriver? Hvilken? Kan man sige, at novellen er samfundskritisk eller samfundsbevarende? Titel Hvilke forventninger får man når man læser titlen? Hvad betyder titlen? Symbolik? Er der ordspil, ironi, hints eller andet i titlen? Er der sammenhæng med handlingen? Titlen, Solsort og Snefnug, ser jeg som at være de to søskende. Solsorten symboliserer Jakob gennem hele historien, og sort symboliserer død, så det passer meget godt. Snefnugget er søsteren, fordi hun er skrøbelig og fordi hendes kærlighed til Jakob er smuk. Jeg har også lagt mærke til at titlens forbogstaver, Solsort og Snufnug, tilsammen danner nødhjælpskaldet SoS. Det passer også meget godt ind i situationen med Jakob og sangen "One", men det vil jeg komme ind på senere. Slutning Hvordan slutter novellen? • Positiv / harmonisk slutning • Åben slutning • Negativ / mørk slutning Hvorfor slutter novellen som den gør? 7. Konklusion Vurdering Hvad synes du om novellen? Hvilke tanker og følelser vækker novellen i dig? Kommer budskabet ud? Ville du anbefale den til andre? Målgruppe Hvem er novellen til? Hvem vil få mest ud af at læse novellen? Perspektivering Hvilke andre tekster kan man sammenligne novellen med? Hvad er ens / hvad er forskelligt? Læs mere.

Du er ikke logget ind...

Du skal logge ind før du kan downloade opgaver på Opgaver.com

E-mail:

Password:

Glemt password?

Husk mig  
Har du ingen bruger?

Opret en bruger nu

Eller

Opret en bruger på Opgaver.com

Din E-mail:

Vælg kodeord:

Fødselsår:

 eller 

Når du klikker på opret, accepterer du samtidig brugerbetingelserne for Opgaver.com

Tjek din email

Vi har netop sendt dig en email med et aktiveringslink,
som du skal klikke på for at aktivere din konto.

OBS! Husk at tjekke om emailen ligger i "Uønsket post"!

Med venlig hilsen
Opgaver.com